Giỏ hàng

Băng keo trong, đục (khổ 4F8 100Y)

12,000đ
/cuộn

Băng keo trong nhỏ 1.8cm (Băng keo văn phòng phẩm) 20Y

2,900đ
/cuộn

Băng keo giấy (khổ 1F2, 2F4, 4F8)

2,800đ
/cuộn

Băng keo 2 mặt (khổ 1F2, 2F4, 4F8)

2,400đ
/cuộn

Băng keo điện (6 màu - nanonai 20Y)

6,900đ
/cuộn

Băng keo xốp 2 mặt

9,400đ
/cuộn

Dao rọc giấy (SDI lớn và nhỏ)

12,200đ
/cái

Lưỡi dao rọc giấy (SDI lớn và nhỏ)

9,200đ
/hộp

Dụng cụ cắt băng keo cầm tay (khổ 5cm - Dân Hoa)

28,100đ
/cái

Dụng cụ cắt băng keo để bàn mini

24,000đ
/cái

Dụng cụ cắt băng keo để bàn VP2004

55,600đ
/cái

Dụng cụ cắt băng keo để bàn khổ 5cm

67,100đ
/cái