Giỏ hàng

Bìa nút A4 Cute No.01

6,000đ
/cái

Bìa lổ A4 (bìa lá lỗ VC)

42,000đ
/xấp

Bìa Acco A4 (bìa acco VC)

10,900đ
/cái

Bìa nhẫn (bìa còng nhẫn 3F5 - VC)

27,900đ
/cái

Bìa nút (bìa sơ mi A4, A5, F4)

3,300đ

Bìa còng A4 (khổ 5F,7F,9F-Angeless)

37,000đ
/cái