Giỏ hàng

Chuốt chì thông minh TP-S016

8,500đ 10,000đ
/cái

Chuốt chì mini S-01

2,600đ 3,300đ
/cái

Ruột chì 2B PCL-05 (min chì)

3,600đ 4,000đ
/ống

Bút chì bấm PC-029 (ruột chì 2mm)

4,500đ 5,000đ
/cây

Bút chì gỗ 2B không gôm GP-C003

5,400đ 6,000đ
/cây

Bút chì gỗ 2B đầu có gôm TP-GP009/DO

5,800đ 6,500đ
/cây